#6. Plattelandsjongeren vooruithelpen

Jeugd & jongerenwerk

Het scheppen van voorwaarden die jongeren in staat stellen zich in plattelandsgebieden te ontplooien.

Achtergrond: ondanks de brede inzet van de EU voor plattelandsontwikkeling en gezien het feit dat in 2015 bijna een derde van de EU-bevolking in plattelandsgebieden woonde, heersen er verschillen tussen het leven in stedelijke en in plattelandsgebieden. Daarom is het van belang om te zorgen voor gelijkheid tussen jongeren in de steden en op het platteland.

Streefdoelen

  • Garanderen van een passende infrastructuur in plattelandsgebieden, teneinde te zorgen voor een billijke verstrekking van openbare diensten, gegevensverbindingen en huisvesting voor jongeren;
  • Ervoor zorgen dat duurzame, kwalitatief hoogwaardige banen voor jongeren worden gecreëerd in plattelandsgebieden;
  • Zorgen voor de decentralisatie van verschillende activiteiten door, voor en met jongeren, ter ondersteuning van hun inclusie en ter bevordering van de lokale gemeenschappen;
  • Ervoor zorgen dat jongeren op het platteland actief aan besluitvormingsprocessen participeren;
  • Zorgen voor gelijke toegang tot hoogwaardig onderwijs voor jongeren in plattelandsgebieden;
  • Scheppen van een positief beeld van plattelandsgebieden;
  • Waarborgen van de bescherming van plattelandstradities.