#5. Geestelijke gezondheid en geestelijk welzijn

Jeugd & jongerenwerk

Het verbeteren van het geestelijk welzijn en een einde maken aan de stigmatisering van geestelijke gezondheidsproblemen, ter bevordering van de sociale inclusie van alle jongeren.

 

Achtergrond: een significant en toenemend aantal jongeren in heel Europa uit zijn bezorgdheid over de prevalentie van geestelijke gezondheids­problemen zoals hoge stress, angst, depressie of andere psychische aandoeningen onder hun leeftijdsgenoten. Jongeren halen de immense maatschappelijke druk aan waarmee zij vandaag worden geconfronteerd, en zeggen dat zij betere geestelijke gezondheidsvoorzieningen voor jongeren nodig hebben.

Streefdoelen

  • Aanmoedigen van de ontwikkeling van zelfbewustzijn en een minder concurrerende houding door het bevorderen van de waardering voor individuele vaardigheden en sterke eigenschappen;
  • Beschermen van de rechten om te werken en te studeren van mensen met geestelijke gezondheidsproblemen tijdens en na het gezondheidsprobleem teneinde te garanderen dat zij hun ambities kunnen nastreven;
  • Ontwikkelen van een inclusieve intersectionele benadering van geestelijke gezondheids-voorzieningen voor iedereen, met name voor gemarginaliseerde groepen;
  • Toerusten van alle beroepsbeoefenaars die met jongeren werken, alsook familie en vrienden, met een hoogwaardige opleiding inzake eerstehulpverlening op het gebied van geestelijke gezondheid;
  • Zorgen voor een inclusieve, respectvolle en goed gefinancierde behandeling door in een hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg in alle medische instellingen te voorzien;
  • Aandacht besteden aan preventieve maatregelen die ervoor zorgen dat jongeren worden toegerust met de kennis en de vaardigheden die vereist zijn voor een beter geestelijk welzijn;
  • Bestrijden van stigmatisering over geestelijke gezondheidsproblemen door het ontwikkelen van bewustmakingsprogramma's.