#4. Informatie en constructieve dialoog

Jeugd & jongerenwerk

Ervoor zorgen dat jongeren betere toegang hebben tot betrouwbare informatie, ondersteunen van hun vermogen om informatie kritisch te beoordelen en een participatieve en constructieve dialoog aan te gaan.

Achtergrond: jongeren hebben problemen om de juistheid en betrouwbaarheid van de informatie na te gaan. Zij moeten adequater worden toegerust om hun weg te vinden in het medialandschap en om deel te nemen aan een constructieve dialoog.

Streefdoelen

  • Ervoor zorgen dat jongeren kritische en verantwoordelijke gebruikers en producenten van informatie worden;
  • Ervoor zorgen dat jongeren in staat zijn herhaaldelijk misleidend nieuws te herkennen en te melden en de juistheid van de gebruikte nieuwsbronnen na te gaan;
  • Ervoor zorgen dat jongeren in staat zijn haatzaaiende uitlatingen en discriminatie, online en offline, te herkennen en te melden;
  • Ervoor zorgen dat jongeren een respectvolle, tolerante en geweldloze dialoog, online en offline, kunnen aangaan;
  • Zorgen voor eenvoudige toegang tot begrijpelijke en op jongeren afgestemde informatie die ethische codes en kwaliteitsnormen volgt;
  • Ervoor zorgen dat ouders en verzorgers, en allen die betrokken zijn bij het voorlichten en opleiden van jongeren, worden toegerust met vaardigheden inzake media- en digitale geletterdheid, en dat zij betrouwbare informatiebronnen voor jongeren zijn.