#3. Inclusieve samenlevingen

Jeugd & jongerenwerk

Het mogelijk maken en garanderen van de inclusie van alle jongeren in de samenleving.

Achtergrond: een derde van de jongeren in Europa lopen een risico op armoede en sociale uitsluiting. Vele jongeren hebben geen toegang tot hun sociale rechten. Vele jongeren hebben nog steeds te kampen met meervoudige discriminatie, vooroordelen en haatmisdrijven. Nieuwe migratieverschijnselen brachten verschillende sociale en inclusieproblemen met zich mee. Daarom is het van essentieel belang om te werken aan de verwezenlijking van de rechten van alle jongeren in Europa, met inbegrip van de meest gemarginaliseerde en uitgesloten.

Streefdoelen

  • Bieden van juridische bescherming en handhaving van internationale juridische instrumenten ter bestrijding van alle vormen van discriminatie en haatzaaiende uitlatingen, erkennende dat jongeren met meervoudige discriminatie te maken hebben;
  • Beter verstrekken van informatie aan gemarginaliseerde jongeren, om ervoor te zorgen dat zij zich bewust zijn van de ruimten, kansen en ervaringen die hen ter beschikking staan;
  • Ervoor zorgen dat alle gemarginaliseerde jongeren gelijke toegang hebben tot formele en niet-formele leeromgevingen, waarbij alle dimensies van inclusie worden behandeld;
  • Ervoor zorgen dat leraren beter in staat zijn te werken met gemarginaliseerde jongeren;
  • Zorgen voor meer ruimten, kansen, middelen en programma's ter bevordering van dialoog en sociale cohesie, en ter bestrijding van discriminatie en segregatie;
  • Versterken van de sociale ondersteuning, door de uitoefening van het recht op een leefbaar loon, eerlijke arbeidsvoorwaarden, universele toegang tot gezondheidszorg van goede kwaliteit, en treffen van specifieke maatregelen voor gemarginaliseerde jongeren.;
  • Ervoor zorgen dat gemarginaliseerde jongeren participeren aan alle besluitvormingsprocessen en belangrijke spelers zijn, met name in processen met betrekking tot hun eigen rechten, welzijn en belangen.