#2. Gelijkheid van alle gendertypen

Jeugd & jongerenwerk

Het garanderen van gelijkheid van alle gendertypen en gendergevoelige benaderingen in alle levensaspecten van een jongere.

Achtergrond: gendergerelateerde discriminatie treft nog steeds vele jongeren, vooral jonge vrouwen. Gelijke kansen en een gelijke toegang tot rechten moeten worden geboden aan jongeren van alle gendertypen, onder wie non-binaire jongeren en LHBTQI+-jongeren.

Streefdoelen

  • Bestrijden van discriminatie en zorgen voor gelijke rechten voor alle gendertypen in het culturele, politieke en socio-economische leven;
  • Tot stand brengen van een algemeen besef van gendergerelateerde ongelijkheid en discriminatie, in het bijzonder in de media;
  • Een einde maken aan gendergerelateerd geweld door het op doeltreffende wijze en in al zijn vormen aan te pakken en te bestrijden;
  • Uitbannen van stereotypische genderrollen en omarmen van onderscheiden genderidentiteiten in onderwijsstelsels, het familieleven, de werkplek en andere levensaspecten;
  • Een einde maken aan gendergerelateerde structurele discriminatie op de arbeidsmarkt en zorgen voor gelijke rechten, toegang en kansen;
  • Zorgen voor een gelijke beloning voor gelijk werk en de gelijke verdeling van verantwoordelijkheden inzake zorg;
  • Zorgen voor een gelijke toegang tot formeel en niet-formeel onderwijs, en voor de opzet van onderwijsstelsels die gendergevoeligheid in acht nemen.