#11. Jongerenorganisaties en Europese programma's

Jeugd & jongerenwerk

Zorgen voor gelijke toegang voor alle jongeren tot jeugdorganisaties en Europese jeugdprogramma's, teneinde een samenleving te bouwen die gebaseerd is op de Europese waarden en identiteit.

Achtergrond: miljoenen jongeren worden door jeugdorganisaties en Europese jeugdprogramma's ondersteund in hun actieve burgerschap en bij het ontwikkelen van hun vaardigheden. Jongerenorganisaties en Europese jeugdprogramma's blijven echter ondergefinancierd en missen erkenning en toegankelijkheid.

Streefdoelen

  • Zorgen voor zichtbaarheid en bieden van kwaliteitsinformatie over jeugdorganisaties en Europese jeugdprogramma's aan alle jongeren;
  • Zorgen voor voldoende middelen uit de EU-programma's voor jeugdorganisaties teneinde projecten te kunnen ontwikkelen en toegang bieden tot structurele steun om hun taken uit te voeren en hun werkzaamheden te bevorderen;
  • Zorgen voor een betere koppeling tussen jeugdorganisaties en Europese jeugdprogramma's met de onderwijsstelsels en deze organisaties en programma's erkennen als actoren die levensvaardigheden en actief burgerschap bevorderen;
  • Vergroten van de toegankelijkheid van Europese jeugdprogramma's, zorgen voor een op jongeren afgestemd administratieproces en bieden van ondersteuning en hoogwaardige informatie voor alle deelnemers en aanvragers;
  • Bereiken van gemarginaliseerde jongeren en hen ondersteunen om actief te zijn in jeugdorganisaties, jeugdgroepen en EU-jeugdprogramma's;
  • Verhogen van de middelen en uitbreiden van de verscheidenheid van subsidies en de verscheidenheid van de initiatieven voor jeugdorganisaties en -groepen;
  • Zorgen voor participatie van jongeren in de bestuursprocessen van Europese jeugdprogramma's.