#10. Duurzaam groen Europa

Jeugd & jongerenwerk

Het tot stand brengen van een samenleving waarin alle jongeren zich actief voor het milieu inzetten, milieu-educatie krijgen en een verschil kunnen maken in hun dagelijks leven.

Achtergrond: we verbruiken vandaag op een manier die het milieu niet aankan. De samenleving moet optreden tegen klimaatverandering en de toenemende bedreigingen voor het milieu. Maar onze samenleving kan geen probleem oplossen dat zij niet bereid is te erkennen. Daarom moet iedereen, ook jongeren, verantwoordelijkheid beginnen opnemen voor zijn handelingen, en zijn impact op het leven van toekomstige generaties. Duurzaamheid is geen keuze, het is een verplichting.

Streefdoelen

  • Ervoor zorgen dat iedereen, ook jongeren, zich bewust is van de gevolgen van zijn handelingen op het milieu;
  • Ervoor zorgen dat de gehele samenleving en met name jongeren fungeren als aanjagers van verandering inzake ecologische en duurzame ontwikkeling;
  • Rekening houden met de milieueffecten van iedere beleidsmaatregel en ieder bestaans-beïnvloedend besluit, waarbij ervoor wordt gezorgd dat jongeren worden betrokken bij beleidsvorming inzake duurzame ontwikkeling op alle niveaus.;
  • Versterken van de internationale samenwerking om een einde te maken aan ecologisch schadelijke productie en consumptie;
  • Ondersteunen en versterken van de kansen voor jongeren om als vrijwilliger in de milieusector te werken;
  • Ervoor zorgen dat iedereen, en vooral jongeren, toegang heeft tot milieuvriendelijke infrastructuur voor een duurzamere levensstijl;
  • Uitbreiden van onderzoek en innovatie betreffende milieuvriendelijke oplossingen en technologieën.