#1. De EU dichter bij jongeren brengen

Jeugd & jongerenwerk

Het stimuleren van het gevoel van jongeren dat zij tot het Europese project behoren en een brug bouwen tussen de EU en jongeren om het vertrouwen te herwinnen en de betrokkenheid te vergroten.

Achtergrond: een groeiend aantal jongeren heeft geen vertrouwen in de EU, ondervindt moeilijkheden bij het begrijpen van haar beginselen, waarden, en werking. Democratische tekorten bij EU-beleid werden ook aangeduid als een van de redenen voor het toenemende euroscepticisme bij jongeren.

Streefdoelen

  • Garanderen van een zinvolle betrokkenheid van jongeren en dialoog in alle stadia van de besluitvorming van de EU door bestaande participatiemechanismen te verbeteren en nieuwe te creëren;
  • Zorgen voor een gelijke toegang tot hoogwaardige onpartijdige en op jongeren afgestemde informatie over hoe de EU functioneert, hoe erin mee te werken en de kansen die zij biedt;
  • Introduceren en uitbreiden van onderwijs over Europa en de EU in formele en niet-formele contexten;
  • Garanderen van een eerlijke vertegenwoordiging van alle lidstaten in politieke en bestuurs­rechtelijke EU-instanties, overeenkomstig het beginsel van gelijk burgerschap;
  • Verhogen van de begroting en het vergroten van de impact van de EU-programma's voor jongeren;
  • Zorgen voor meer vertrouwen bij jongeren in het EU-project door het democratische tekort en het gebrek aan transparantie en zichtbaarheid aan te pakken;
  • Institutionaliseren van de beoordeling van de afstemming op jongeren, de impact en de gevolgen van EU-beleidsvormen.