Youthgoals

Jeugd & jongerenwerk

De Youthgoals zijn onderdeel van de EU Jongerenstrategie en het resultaat van de Youth Dialogue met jongeren, besluitvormers en onderzoekers.

Bij het vaststellen van deze doelstellingen zijn ruim 50.000 jongeren betrokken geweest. De Youthgoals presenteren een visie voor een Europa waarin jongeren hun potentieel ten volle kunnen benutten. Ze stellen sector-overschrijdende gebieden vast die het leven van jongeren beïnvloeden en geven aan welke uitdagingen gedurende de komende periode moeten worden opgepakt.