Erasmus+ en de EU Jongerenstrategie

Jeugd & jongerenwerk

Het programma Erasmus+ Jeugd is één van de belangrijkste middelen om de Europese Jongerenstrategie te implementeren.

Met de mogelijkheden binnen het huidige programma en ook het vooruitzicht (vanaf 2021) dat het totale subsidiebudget nog verder toeneemt, komen er meer en meer mogelijkheden voor projecten voor jongeren en jongerenwerkers. Wil jij weten hoe jij met jouw project kan bijdragen aan de de EU Jongerenstrategie? Neem dan contact met ons op of kom op één van onze Spreekuren.

We zien bij de invulling van het nationale jeugdbeleid veel overeenkomsten met doelstellingen en/of Europese speerpunten. Bijvoorbeeld:

  • Promoten van actief burgerschap, stimuleren van jongerenparticipatie;
  • Bevorderen van sociale inclusie;
  • Goede toeleiding naar werk voor jongeren;
  • Ontwikkeling van 20 century skills;
  • Gelijkheid van jongeren;
  • Tegengaan van armoede.

Binnen Erasmus+ kun je projecten ontwikkelen die aan deze speerpunten en doelstellingen bijdragen, om zo een positieve verandering te bewerkstellingen voor jongeren op nationaal en/of internationaal niveau.