Participatie stimuleren

Eén van de doelstellingen van Erasmus+ Jeugd is ‘participatie stimuleren’. In de projecten die wij subsidiëren komt het stimuleren van participatie van jongeren op verschillende niveaus terug. Op deze pagina leggen we je uit wat dit precies inhoudt. Ook geven we je een aantal voorbeelden.

Wat is ‘participatie stimuleren’?
Voor Erasmus+ Jeugd betekent participatie dat jongeren volwaardig onderdeel zijn van de samenleving. Dat ze de regie hebben over hun eigen leven of kunnen bijdragen aan dat van anderen. Zo is het belangrijk dat ze binnen hun project van begin tot eind betrokken zijn en gewerkt hebben aan het versterken van verschillende competenties. Of dat ze binnen een project actief hebben deelgenomen aan een dialoog met beleidsmakers. Projecten van Erasmus+ Jeugd dragen bij aan het op deze wijze stimuleren van participatie.

Waarom deze doelstelling? 
Actief burgerschap is niet voor elke jongere vanzelfsprekend. Meedoen aan een project van Erasmus+ Jeugd biedt kansen. Het stimuleert de ontwikkeling op het gebied van participatie van en voor jongeren. En met succes: maar liefst 95 procent van de deelnemers zegt dat ze tijdens zo’n project waardevolle vaardigheden hebben opgedaan. Zoals het vermogen om zich in te zetten voor de buurt of de gemeenschap. Of om stappen te zetten op de arbeidsmarkt. 

Voorbeelden
Bij projecten waarin participatie een rol speelt: 

  • zijn jongeren in alle fasen actief betrokken; van start tot afronding;
  • zijn alle projectpartners bij het hele project betrokken;  
  • worden jongeren gestimuleerd om deel te nemen aan democratische besluitvormingsprocessen.

Voorbeeldprojecten zijn: