Kwaliteit van jeugd- en jongerenwerk verbeteren

Eén van de doelstellingen van Erasmus+ Jeugd is het ‘verbeteren van de kwaliteit van het jeugd- en jongerenwerk’. Op deze pagina leggen we je uit wat dat precies inhoudt. Ook geven we je een aantal voorbeeldprojecten.

Wat is ‘het versterken van kwaliteit van jeugd- en jongerenwerk’?
Projecten van Erasmus+ Jeugd dragen bij aan de kwaliteit van jeugd- en jongerenwerk. Hierdoor kunnen jongerenwerkers jongeren beter ondersteunen in hun ontwikkeling. Ze krijgen de mogelijkheid de impact van hun activiteiten te vergroten en zich professioneel te ontwikkelen. 

Waarom deze doelstelling?
Jongerenwerkers spelen een grote rol in de ontwikkeling van jongeren. Ze begeleiden hen naar volwassenheid en actief burgerschap. Jeugd- en jongerenwerk is daarom van waarde voor jongeren en voor de samenleving. Een van onze doelstellingen is de kwaliteit van dit werk te versterken. Ons subsidieprogramma focust onder meer op kwaliteitsverbetering en positieversterking van het jongerenwerk én meer erkenning voor niet-formeel leren

Voorbeeldprojecten
Voorbeelden van projecten op het gebied van kwaliteitsverbetering van jeugd- en jongerenwerk:

  • trainingen;
  • job shadowing;
  • studiebezoeken;
  • seminars;
  • strategische partnerschappen: internationale partnerschappen tussen enerzijds jongerenwerkorganisaties en anderzijds organisaties uit bijvoorbeeld onderwijs, het bedrijfsleven en binnen de overheid. Deze partnerschappen zijn gericht op de uitwisseling van goede (praktijk)voorbeelden en/of op de ontwikkeling van nieuwe werkmethoden.

Bij deze projecten is peer learning belangrijk: leren van Europese collega-jongerenwerkers. Zodat je met een andere bril naar je eigen werksituatie kijkt en nieuwe inzichten opdoet. Ook ontwikkel je vaardigheden en competenties door middel van niet-formeel leren. Het is essentieel dat je je als jongerenwerker of als organisatie ontwikkelt en anderen ook de ruimte geeft om bij te dragen en intercultureel te leren.