Jongeren voor de trein, Wat is Erasmus+ Jeugd

Subsidiemogelijkheden Erasmus+ voor jeugd- & jongerenwerk

Jeugd & jongerenwerk

Werkt jouw organisatie met of voor jongeren? Ben jij bijvoorbeeld jongerenwerker of beleidsmaker op het gebied van jongerenwerk? En wil je jouw doelgroep en jezelf ontwikkelkansen bieden? Dan kun je bij Erasmus+ Jeugd subsidie aanvragen voor verschillende projecten. Zoals jongerenuitwisselingen, trainingen of bijeenkomsten over jeugdbeleid. Ons subsidieprogramma geeft volop mogelijkheden. Op deze pagina leggen we je uit hoe het zit.

Erasmus+ Jeugd
Erasmus+ Jeugd is het Europese subsidieprogramma voor jongeren en jeugd- en jongerenwerkers. Wij willen jongeren de kans bieden om hun talenten te ontwikkelen waardoor zij in staat zijn regie over hun eigen leven te hebben. Hiermee draagt het programma bij aan de doelstellingen van de Europese Jeugdstrategie

Doelstellingen
Het vergroten van competenties en vaardigheden van jongeren: dat is ons belangrijkste uitgangspunt. Met subsidie van Erasmus+ Jeugd bereiden organisaties jongeren voor op actieve deelname in de maatschappij. Zo stimuleren wij sociale inclusie, diversiteit, actief burgerschap en betere toetreding tot de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt de wereld van jongeren groter en kunnen ze hun talenten ontplooien.

"90 procent van de deelnemers verbetert het niveau van belangrijke competenties, zoals hoe om te gaan met een andere culturele achtergrond en hoe je tot gezamenlijke oplossingen komt"

Bron: RAY netwerk onderzoek

Onze voornaamste doelstellingen zijn:
•    participatie stimuleren;
•    inclusie en diversiteit stimuleren;
•    kwaliteit van jeugd- en jongerenwerk verbeteren.

Alle projecten van Erasmus+ Jeugd zijn gebaseerd op niet-formele leermethodes.
Bij doelstellingen en methode lees je hier meer over.

Subsidiemogelijkheden
Samen met jou willen we deze doelstellingen van Erasmus+ Jeugd bereiken. Daarvoor hebben we verschillende subsidiemogelijkheden binnen de drie actielijnen (Key Actions) van Erasmus+:

Key Action 1 – Mobiliteit

•    Jongerenuitwisseling
•    Training en ontwikkeling van jongerenwerkers

Key Action 2 – Samenwerking

•    Strategische partnerschappen

Key Action 3 – Beleidsontwikkeling 

•    Bijeenkomsten tussen jongeren en beleidsmakers

European Solidarity Corps

•    In 2018 is het European Solidarity Corps van start gegaan. Zie de website van dit subsidieprogramma voor de mogelijkheden.

Wie mag subsidie aanvragen?
Subsidieaanvragen kunnen alleen namens een organisatie of als groep jongeren worden gedaan, niet rechtstreeks door jou persoonlijk. Meer informatie hierover vind je in de Programme Guide Erasmus+.