Erasmus+ subsidieert Strategische partnerschappen voor het hoger onderwijs

Hoger onderwijs

Samenwerken, kennis delen, innoveren. Dat kan met een Strategisch partnerschap: een langdurig samenwerkingsproject tussen verschillende Europese organisaties. Zoals bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven. Je ontwikkelt samen nieuwe inzichten en activiteiten op het gebied van opleiding en ontwikkeling. Erasmus+ helpt met subsidie. Ontdek op deze pagina wat mogelijk is.

Wat zijn Strategische partnerschappen?

Strategische partnerschappen zijn langdurige samenwerkingsprojecten tussen organisaties in verschillende programmalanden. Hierbij draait het om vernieuwende methoden ontwikkelen en delen, en om samenwerking en kennisdeling stimuleren. Deze projecten focussen op de doelstellingen en prioriteiten van:

 • schoolonderwijs
 • beroepsonderwijs en -opleiding
 • hoger onderwijs
 • volwasseneneducatie
 • jongerenorganisaties

Er zijn twee soorten Strategische partnerschappen: gericht op innovatie, en gericht op uitwisseling van beproefde methoden. Voor het hoger onderwijs kun je alleen subsidie aanvragen voor projecten gericht op innovatie.

Effecten

Een Strategisch partnerschap kan leiden tot bijvoorbeeld:

 • onderwijsinnovatie en -verbetering (lesmethoden, curricula, ICT-tools);
 • meer samenhang tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven;
 • betere synergie tussen sectoren;
 • meer interactie in praktijk, onderzoek en beleid.

Voorbeelden

Met Strategische partnerschappen kunnen openbare, particuliere en niet-gouvernementele organisaties een scala aan activiteiten ontwikkelen. Een aantal voorbeelden:

 • vernieuwende methoden uitwerken, testen en toepassen;
 • zorgen voor erkenning van kennis, vaardigheden en bekwaamheden;
 • toegankelijkheid van het onderwijs: gehandicapten en mensen met bijzondere behoeften ondersteunen in het onderwijs en bij de overgang naar het beroepsleven;
 • gelijke rechten, diversiteit en inclusie bevorderen;
 • integratie van pas aangekomen migranten en voorlichting over de vluchtelingencrisis in Europa.

De schaal en aard van deze activiteiten hangen af van de doelstellingen, organisaties en verwachte impact. Als het van meerwaarde is, kunnen leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers ook in het buitenland les volgen of geven.

Tip

Check de roadmap: een hulpmiddel voor het proces van aanvragen, uitvoeren en verspreiden van projectresultaten van strategische partnerschappen.

Praktische informatie

Duur

minimaal 24 en maximaal 36 maanden

Deelnemers

minimaal 3 onderwijsinstellingen, gemeenten, sociaaleconomische organisaties of bedrijven uit minimaal 3 programmalanden. Kies op basis van je projectdoelstellingen de meest geschikte partners.

Elk jaar heeft Erasmus+ aparte prioriteiten op het gebied van Strategische partnerschappen. Zie de Programme guide Erasmus+ voor meer informatie.