Erasmus+ subsidieert Mobiliteit met Partnerlanden

Hoger onderwijs

Als hoger onderwijsstudent of -professional kun je je ontwikkelen in Nederland, maar je kunt ook verder kijken. Studeren of werken in het buitenland maakt je wereld groter. Met subsidie van Erasmus+ kun je aan de slag in landen buiten de Europese Unie. We noemen dat Mobiliteit met Partnerlanden. Op deze pagina leggen we het uit.

Wat is Mobiliteit met Partnerlanden?

Mobiliteit met Partnerlanden draait allemaal om buitenlandervaring opdoen. Om nieuwe culturen leren kennen en je competenties vergroten. Het houdt in dat je als deelnemer kunt leren, stage lopen of werken in een Partnerland en vice versa. Partnerlanden zijn alle landen buiten de Europese Unie. Zo kun je echt je horizon verbreden. 

Daarnaast draagt mobiliteit bij aan modernisering én internationalisering van het onderwijs. Stafleden kunnen kennis en innovaties uitwisselen met buitenlandse collega’s en zo het beste uit scholing halen. Samen weten we meer dan alleen.

Wat is er allemaal mogelijk?

Deze subsidiemogelijkheid is voor zowel studenten als stafleden.

Als Nederlandse student kun je tijdens je studie:

 • studeren bij een partner hogeronderwijsinstelling in een Partnerland;
 • stage lopen bij een niet-academische organisatie in een Partnerland. 

Buitenlandse studenten kunnen tijdens hun studie:

 • studeren bij een partner hogeronderwijsinstelling in Nederland;
 • stage lopen bij een niet-academische organisatie in Nederland.

Als Nederlands staflid kun je:

 • lesgeven bij een partner hogeronderwijsinstelling in een Partnerland (in elk studiegebied);
 • deelnemen aan opleidingsevenementen, job shadowing of observatieperiodes in een partnerland (met uitzondering van conferenties).

Buitenlandse stafleden kunnen:

 • lesgeven bij een partner hogeronderwijsinstelling in Nederland (in elk studiegebied);
 • deelnemen aan opleidingsevenementen, job shadowing of observatieperiodes in Nederland (met uitzondering van conferenties).

Wat is het doel? 

Het doel van mobiliteit tussen Partnerlanden is dat de deelnemers:

 • nieuwe competenties ontwikkelen;
 • nieuwe leermethodes ontwikkelen;
 • samenwerkingen met buitenlandse instellingen verbeteren;
 • in contact komen met nieuwe culturen, gebruiken en levenswijzen;
 • internationaal (werk)ervaring opdoen;
 • capaciteit en internationale dimensie van instellingen vergroten;
 • zich beroepsmatig ontplooien;
 • het hoger onderwijs verbeteren.

Praktische informatie

Waar        

in Nederland en Partnerlanden

Duur

voor studenten

studeren: 3 tot 12 maanden (inclusief de combinatie stage + studie tijdens één studieperiode)

 • stage lopen: 2 tot 12 maanden

voor stafleden

 • 5 tot 60 dagen (exclusief reistijd)

Deelnemers    

 • hogeronderwijsstudenten, woonachtig in Nederland of een Partnerland
 • stafleden uit het hoger onderwijs, woonachtig in Nederland of een Partnerland

Naast Mobiliteit met Partnerlanden, verleent Erasmus+ ook subsidie voor Mobiliteit tussen Programmalanden.