Erasmus+ biedt nog veel meer subsidiemogelijkheden

Hoger onderwijs

Wil jij de modernisering van het hoger onderwijs in Partnerlanden ondersteunen? Zorgen voor meer kennis over Europese integratie? Creativiteit, innovatie en ondernemerschap in het hoger onderwijs bevorderen? Een prestigieus internationaal studieprogramma voor excellente studenten opzetten? Of wil jij je inzetten voor de integriteit van de Europese sportsector? Ook hiervoor biedt Erasmus+ subsidiemogelijkheden. Op deze pagina vertellen we je er meer over.

Capaciteitsopbouw

In een capaciteitsopbouwproject werken hogeronderwijsinstellingen uit meerdere Programmalanden samen aan verbetering van het onderwijs in een Partnerland. Het project moet bijdragen aan de modernisering, toegankelijkheid en internationalisering van het hoger onderwijs in het betrokken Partnerland. Samen bouwen jullie aan een beter onderwijssysteem. 

Wat is het doel? 

Het doel van een capaciteitsopbouwproject is deze Partnerlanden te ondersteunen bij het:

 • moderniseren, internationaliseren en verbeteren van de toegang tot het hoger onderwijs;
 • aanpakken van de problemen waar de instellingen voor hoger onderwijs en de hogeronderwijsstelsels mee kampen;
 • intensiveren van de samenwerking met de EU;
 • stimuleren van contacten tussen mensen, intercultureel bewustzijn en wederzijds begrip.

Voor wie?

Onderwijsinstellingen uit Programmalanden en Partnerlanden.

Meer weten?

Capaciteitsopbouwprojecten vallen onder onze centrale acties. Hiervoor vraag je subsidie aan via het Uitvoerend Agentschap EAC in Brussel. Lees alles over capaciteitsopbouwprojecten.

Jean Monnet

Subsidies binnen het Jean Monnet-programma worden toegekend aan activiteiten op het gebied van onderwijs en opleiding over Europese studies. Ze stimuleren excellentie en moedigen het gesprek over het EU-beleid aan. Ook gaan ze over de rol van de EU, burgerparticipatie en dialoog tussen volkeren en culturen.

Wat is het doel? 

Het doel van een Jean Monnet-activiteit is:

 • kennis en bewustzijn van Europese integratie vergroten;
 • onderwijs, onderzoek en reflectie in Europese studies stimuleren.

Voor wie?

Hoger onderwijsinstellingen, verenigingen van docenten en onderzoekers uit Programmalanden of Partnerlanden.

Meer weten?

Jean Monnet-activiteiten vallen onder onze centrale acties. Hiervoor vraag je subsidie aan via het Uitvoerend Agentschap EACEA in Brussel. Lees alles over Jean Monnet-activiteiten.

Kennisallianties

Kennisallianties zijn projecten waarbij hoger onderwijsinstellingen en bedrijven uit verschillende landen samenwerken. Door samen vernieuwende en multidisciplinaire leerbenaderingen aan te bieden, tillen jullie het onderwijs naar een hoger niveau.

Wat is het doel? 

Het algemene doel van kennisallianties is het bevorderen van innovatie en ondernemerschap in het hoger onderwijs. Kenmerken van deze projecten zijn:

 • innovatie in hoger onderwijs, ondernemingen en sociaaleconomisch milieu;
 • duurzame internationale samenwerking tussen universiteiten en het bedrijfsleven;
 • structurele, langdurige effecten en meetbare veranderingen.

Voor wie?

Hogeronderwijsinstellingen en ondernemingen uit Programmalanden of Partnerlanden.

Meer weten?

Kennisallianties vallen onder onze centrale acties. Hiervoor vraag je subsidie aan via het Uitvoerend Agentschap EACEA in Brussel. Lees alles over kennisallianties.

Europese universiteiten

Het unieke initiatief “Europese universiteiten” van de Europese Commissie (in het kader van het Europese subsidieprogramma Erasmus+) draagt bij aan een gezamenlijke Europese onderwijsruimte. “Europese universiteiten” zijn internationale netwerken van Europese hogeronderwijsinstellingen, die een langetermijnstrategie delen en de Europese waarden en identiteit bevorderen. 

Wat is het doel? 

Het initiatief van de Europese Commissie is bedoeld om de mobiliteit van studenten en onderwijsmedewerkers te vergroten (studenten kunnen bijvoorbeeld een diploma behalen door studies in verschillende EU-landen te volgen). Ook de kwaliteit, het inclusieve karakter en het internationale concurrentievermogen van het Europees hoger onderwijs wordt hiermee bevorderd. Elk netwerk bestaat uit gemiddeld zeven instellingen voor hoger onderwijs uit alle delen van Europa. 

Voor wie?

Hogeronderwijsinstellingen uit Programmalanden of Partnerlanden.

Meer weten?

Europese universiteiten vallen onder onze centrale acties. Hiervoor vraag je subsidie aan via het Uitvoerend Agentschap EACEA in Brussel. Lees alles over het initiatief "Europese universiteiten".

Sport

Sportacties met subsidie van Erasmus+ zetten aan tot sporten en lichaamsbeweging. Daarnaast stimuleren ze een tweede carrière voor atleten. Maar vooral bevorderen ze samenwerking, innovatie en goed bestuur in de sportsector. Met sportsubsidie kunnen Europese sportorganisaties en onderwijsinstellingen samen de integriteit van sport waarborgen.

Wat is het doel? 

Het doel van sportsubsidie is:

 • promotie van fair play en Europese samenwerking;
 • uitdagingen zoals intolerantie, discriminatie en matchfixing aanpakken;
 • het belang van lichaamsbeweging en gelijke sportmogelijkheden benadrukken;
 • ontwikkeling en overdracht van innovatieve ideeën voor sport en lichaamsbeweging.

Voor wie?

Olympische comités, sportorganen, sportfederaties, sportorganisaties en onderwijsinstellingen uit Programmalanden of Partnerlanden.

Meer weten?

Voor sportacties vraag je subsidie aan via het Uitvoerend Agentschap EACEA in Brussel. Lees alles over sportacties.

Erasmus Mundus Joint Master Degree

Een Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) is een prestigieus internationaal studieprogramma. Alleen geschikt voor excellente studenten. Het programma is van sublieme kwaliteit en wordt aangeboden door een consortium van minimaal drie Europese hoger onderwijsinstellingen. Hiermee haal je als student alle mogelijke kennis uit je opleiding.

Wat is het doel? 

Het doel van EMJMD is:

 • onderwijsorganisaties de kans geven een gezamenlijk masterprogramma op te zetten en uit te voeren;
 • topstudenten uit heel de wereld aantrekken;

Meer weten?

De Erasmus Mundus Joint Master Degree wordt uitgevoerd door het Uitvoerend Agentschap EACEA in Brussel. Lees alles over het volgen van een EMJMD (voor studenten) of het aanvragen van subsidie (voor organisaties)