Wat kan ik voor het hoger onderwijs doen met Erasmus+?

Hoger onderwijs

Vind jij een leven lang leren belangrijk? Ben je betrokken bij het hoger onderwijs en wil je je inzetten voor de ontwikkeling van het onderwijs, je organisatie, je studenten en jezelf? Of ben je student en wil je in het buitenland studeren? Bij Erasmus+ kun je subsidie aanvragen voor verschillende projecten. Op deze pagina leggen we je uit wat dat betekent.

Mobiliteit

Ten eerste biedt Erasmus+ subsidie op het gebied van Mobiliteit. Bijvoorbeeld voor studenten die willen studeren of stage lopen buiten Nederland. Hiernaast subsidiëren we ontwikkelkansen voor staf en docenten. Denk hierbij aan trainingen, job shadowing en lesgeven in het buitenland. Hiervoor zijn mogelijkheden zowel binnen als buiten de Europese Unie. 

Samenwerking

Ten tweede subsidiëren we internationale samenwerkingen. Hieronder vallen Strategische partnerschappen, kennisallianties, allianties voor sectorspecifieke vaardighedencapaciteitsopbouw en het initatief 'Europese universiteiten'. Dit zijn samenwerkingen tussen organisaties in de onderwijssector en daarbuiten. Of het nu kleine of grote projecten zijn, ze hebben altijd te maken met het delen en ontwikkelen van innovatie ten behoeve van het hoger onderwijs.

Beleidsontwikkeling

Ten derde kun je bij Erasmus+ subsidie aanvragen voor beleidsontwikkeling. Deze actielijn richt zich op de ontwikkeling en uitvoering van nieuw beleid. Voorbeeldprojecten zijn toekomstgerichte samenwerkingsprojecten en Europese beleidsexperimenten. 

Naast deze drie actielijnen zijn er subsidiemogelijkheden binnen Jean Monnet en Sport.

Jean Monnet

Jean Monnet ondersteunt activiteiten op het gebied van onderwijs en opleiding in de Europese integratie. Zoals een expertisecentrum, een leerstoel, of academisch onderzoek. Hierbij komen vaak onderwerpen als geschiedenis en politiek aan bod.

Sport

Ook sport hoort bij een leven lang leren. Daarom subsidieert Erasmus+ projecten ten behoeve van samenwerking, innovatie en goed bestuur in de sportsector. Zo kunnen Europese sportorganisaties samen de integriteit van sport waarborgen.

Wie mag subsidie aanvragen?

Subsidieaanvragen kunnen alleen namens een organisatie worden gedaan, niet rechtstreeks door jou persoonlijk. Studenten kunnen terecht bij het international office op hun onderwijsinstelling. Meer informatie hierover vind je in de Programme guide Erasmus+.

Wat kan ik doen?

Wil je werken aan de ontwikkeling van jouw organisatie, je studenten en jezelf? Ga dan aan de slag met één van bovenstaande projecten en vraag subsidie aan bij Erasmus+.