Strategische partnerschappen

Volwasseneneducatie

Strategische partnerschappen 

Strategische partnerschappen zijn internationale samenwerkingsprojecten. Dit kunnen kleine of grootschalige projecten zijn voor het ontwikkelen en toepassen van innovaties in de volwasseneneducatie op verschillende niveaus: binnen organisaties, lokaal, regionaal, nationaal en/of Europees. Of projecten gericht op uitwisselen van good practices.

Voor het aanvragen van subsidie zijn subsidiedocumenten en ondersteuningsdocumenten beschikbaar voor de actielijn KA2 Strategische partnerschappen.

Tip

Check de roadmap: een hulpmiddel voor het proces van aanvragen, uitvoeren en verspreiden van projectresultaten van Strategische partnerschappen. Deze folder is ook gratis op te vragen via mbo-ve@erasmusplus.nl

Dien tijdig je aanvraag in!

Onderwijsinstellingen kunnen voor 29 oktober 2020, 12:00 uur een aanvraag indienen voor de extra KA2-call rondom de thema's 'Digital Education Readiness' en 'Creativity'.