Mobiliteit van professionals

Volwasseneneducatie

Professionals (personeel) in de volwasseneneducatie kunnen door Europese uitwisseling nieuwe werkervaring opdoen. Als organisatie kun je op die manier je doelen versterken.

Lerende mobiliteit 

Door trainingen te volgen of door mee te lopen (job shadowing) bij buitenlandse organisaties doen zij nieuwe kennis en ervaring op en ontwikkelen zij zich op hun vakgebied. Ook vergroten professionals hun algemene vaardigheden zoals taalkennis en kennis van andere culturen en gewoonten. De subsidie kan alleen door organisaties aangevraagd worden. 

Voor het aanvragen van subsidie zijn subsidiedocumenten en ondersteuningsdocumenten beschikbaar voor de actielijn KA1 Mobiliteit.

Tip

Check de roadmap: een hulpmiddel voor het proces van aanvragen, uitvoeren en verspreiden van projectresultaten van Lerende mobiliteit. Deze folder is ook gratis op te vragen via mbo-ve@erasmusplus.nl