Strategische partnerschappen

Volwasseneneducatie

Strategische partnerschappen 

Strategische partnerschappen zijn internationale samenwerkingsprojecten. Dit kunnen kleine of grootschalige projecten zijn voor het ontwikkelen en toepassen van innovaties in de volwasseneneducatie (ve) op verschillende niveaus: binnen organisaties, lokaal, regionaal, nationaal en/of Europees. 

Voor het aanvragen van subsidie zijn subsidiedocumenten en ondersteuningsdocumenten beschikbaar voor de actielijn KA2 Strategische partnerschappen.

Tip

Check de ROADMAP (spread / pages)  (9/2019) een hulpmiddel voor het proces van aanvragen, uitvoeren en verspreiden van projectresultaten.