Erasmus-accreditatie

Volwasseneneducatie

Wist je dat een accreditatie het aanvragen van mobiliteitsprojecten binnen  Erasmus+ in de toekomst makkelijker maakt? Lees hieronder meer over de aanvraag van een Erasmus-accreditatie. 

Wat is een Erasmus-accreditatie?

Met een accreditatie hoeft een organisatie of instelling niet ieder jaar een aanvraag inhoudelijk te onderbouwen. Een aanvraag voor een nieuw budget is dan voldoende. 

Met een accreditatie laat een organisatie zien dat het ervaring heeft met internationalisering en daar de komende jaren verder mee aan de slag wil. Een accreditatie maakt het aanvragen van mobiliteitsprojecten binnen  Erasmus+ in de toekomst makkelijker. Het geeft organisaties de ruimte om in hun eigen tempo de internationale activiteiten verder uit te bouwen.

Eerdere ervaring met projecten van Erasmus+ is niet nodig om een accreditatie aan te vragen. Organisaties kunnen ieder jaar een accreditatie aanvragen. Het is dus niet per se nodig al dit jaar een accreditatie aan te vragen.

Organisaties die geen accreditatie aanvragen, kunnen nog wel op de normale manier jaarlijks hun aanvraag doen voor mobiliteitsprojecten.

Lees ook de Engelstalige informatiebrochure over de Erasmus-accreditatie.

Dien tijdig je aanvraag in

Instellingen in het primair en voortgezet onderwijs, in het middelbaar beroepsonderwijs en organisaties in de volwasseneneducatie kunnen voor 29 oktober 2020, 12:00 uur een aanvraag indienen voor een accreditatie.

Lees hier meer over de ontvankelijkheidscriteria voor organisaties.

Het aanvraagformulier voor de Call 2020 is beschikbaar op de website van de Europese Commissie (EU Login-account vereist).