Subsidiedocumenten volwasseneneducatie

Volwasseneneducatie

Lerende mobiliteit 

Door trainingen te volgen of door mee te lopen (job shadowing) bij buitenlandse organisaties doen medewerkers/professionals nieuwe kennis en ervaring op en ontwikkelen zij zich op hun vakgebied. Ook vergroten zij hun algemene vaardigheden zoals taalkennis en kennis van andere culturen en gewoonten. De subsidie kan alleen door organisaties aangevraagd worden. 

Voor het aanvragen van subsidie zijn subsidiedocumenten en ondersteuningsdocumenten beschikbaar voor de actielijn KA1 Mobiliteit.

Strategische partnerschappen 

Strategische partnerschappen zijn internationale samenwerkingsprojecten of projecten waarin innovatieve producten worden ontwikkeld binnen de volwasseneneducatie op verschillende niveaus: binnen organisaties, lokaal, regionaal, nationaal en/of Europees. 

Voor het aanvragen van subsidie zijn subsidiedocumenten en ondersteuningsdocumenten beschikbaar voor de actielijn KA2 Strategische partnerschappen.