Subsidiedocumenten ve

Volwasseneneducatie

Lerende mobiliteit 

Door trainingen te volgen of door mee te lopen (job shadowing) bij buitenlandse organisaties doen zij nieuwe kennis en ervaring op en ontwikkelen zij zich op hun vakgebied. Ook vergroten professionals hun algemene vaardigheden zoals taalkennis en kennis van andere culturen en gewoonten. De subsidie kan alleen door organisaties aangevraagd worden. 

Voor het aanvragen van subsidie zijn subsidiedocumenten en ondersteuningsdocumenten beschikbaar voor de actielijn KA1 Mobiliteit.

Strategische partnerschappen 

Strategische partnerschappen zijn internationale samenwerkingsprojecten. Dit kunnen kleine of grootschalige projecten zijn voor het ontwikkelen en toepassen van innovaties in de volwasseneneducatie (ve) op verschillende niveaus: binnen organisaties, lokaal, regionaal, nationaal en/of Europees. 

Voor het aanvragen van subsidie zijn subsidiedocumenten en ondersteuningsdocumenten beschikbaar voor de actielijn KA2 Strategische partnerschappen.