Welke organisaties kunnen meedoen?

Primair en voortgezet onderwijs

Wil jij als organisatie meedoen aan een Strategisch partnerschap? In het buitenland leren en werken, ideeën uitwisselen of samen innovaties ontwikkelen? Ontdek of jouw organisatie dit kan gaan doen met een subsidie van Erasmus+.

Deelnemende organisaties 

Je wilt een subsidie krijgen van Erasmus+ voor het aangaan van een Strategisch partnerschap. Heel goed. Want daarmee kun je je organisatie een belangrijke kwaliteitsimpuls geven.  

Je komt voor zo’n subsidie in aanmerking wanneer je een organisatie vertegenwoordigt die: 

 • actief is op het gebied van onderwijs, opleidingen en jeugdzaken; 
 • actief is in een sociaaleconomische sector; 
 • actief is in een andere sector zoals: 
 • de lokale overheid; 
 • de regionale overheid; 
 • een centrum voor erkenning en validering; 
 • een kamer van koophandel; 
 • een vakorganisatie; 
 • een centrum voor begeleiding; 
 • een culturele organisatie. 

Voorbeelden  

Wil je met jouw organisatie een Strategisch partnerschap aangaan met organisaties in andere landen? Kies dan de meest geschikte partners. Partners die de ervaring en deskundigheid hebben om samen met jouw organisatie de gewenste resultaten te bereiken. Maak die selectie op basis van je projectdoelstellingen. Voorbeelden van organisaties met wie je een strategisch partnerschap kunt aangaan, zijn: 

 • scholen, instituten of onderwijscentra op elk niveau: van peuter- en kleuteronderwijs tot hoger onderwijs, inclusief beroepsonderwijs en volwasseneneducatie;
 • instellingen voor hoger onderwijs;
 • organisaties of verenigingen zonder winstoogmerk;
 • niet-gouvernementele organisaties (ngo's);
 • kleine, middelgrote of grote ondernemingen uit de publieke of particuliere sector (met inbegrip van sociale ondernemingen);
 • lokale, regionale of nationale publieke organen;
 • sociale partners of andere vertegenwoordigers uit het beroepsleven, met inbegrip van kamers van koophandel en industrie, ambachtelijke verenigingen, beroepsverenigingen en vakbonden;
 • onderzoeksinstellingen;
 • stichtingen;
 • centra voor interne bedrijfsopleidingen;
 • ondernemingen die gedeelde opleidingen aanbieden (op samenwerking gebaseerde opleidingen);
 • culturele organisaties, bibliotheken en musea;
 • verstrekkers van diensten inzake studie-en beroepskeuzevoorlichting;
 • organen die via niet-formeel en informeel leren verworven kennis, vaardigheden en competenties valideren;
 • Europese jeugd-ngo's;
 • groepen jongeren die actief zijn in het jeugdwerk, maar niet noodzakelijkerwijs in het kader van een jeugdorganisatie (dat wil zeggen informele groepen jongeren). 

Waar moet ik nog meer op letten bij mijn aanvraag? 

Je kunt als organisatie de subsidie van Erasmus+ aanvragen bij het Nationaal Agentschap van het land waar jij als aanvragende organisatie gevestigd bent. Voor jou als lezer van deze pagina zal dat zeer waarschijnlijk Nederland zijn (inclusief het Caribisch deel van het Koninkrijk).  

Jaarlijks is er in ieder geval één deadline om Europese subsidie aan te vragen. Deze deadline is in het voorjaar.