Subsidievoorwaarden Erasmus+ voor School Exchange Partnerships

Primair en voortgezet onderwijs

Als school voor primair of voortgezet onderwijs wil je graag een partnerschap aangaan met andere scholen in het buitenland. Een zogenoemd School Exchange Partnership. Op die manier wil je met kleinschalige inhoudelijke projecten de Europese dimensie van je school versterken. Daarvoor wil je subsidie aanvragen bij Erasmus+. Komt jouw school daarvoor in aanmerking? Hierover lees je meer op deze pagina.

Uitwisselen van leerlingen en docenten

Samen met scholen in het buitenland werken aan gezamenlijke doelstellingen. Dat komt binnen je bereik met een subsidie van Erasmus+ voor een School Exchange Partnership. Samen kun je kleine of ook grootschaliger projecten realiseren, afhankelijk van de behoeften en doelstellingen. In een School Exchange Partnership ligt de focus op het uitwisselen van leerlingen en/of docenten.

Waar moet ik op letten bij mijn aanvraag?

 • Als je subsidie aanvraagt, doe je dit als organisatie (niet als individuele medewerker).
 • Je mag per school meerdere aanvragen voor een partnerschap indienen per selectieronde. Dit moeten wel elk unieke aanvragen zijn, dus niet meerdere identieke aanvragen.
 • Je vormt een School Exchange Partnership met minimaal twee en maximaal zes scholen uit minimaal twee verschillende landen. 
 • Het project duurt tussen één en twee jaar, met uitzondering van zogenoemde long term study mobility for pupils projecten– deze kunnen tot drie jaar duren.

Wie kan de subsidie aanvragen?

Voor een School Exchange Partnership komen de volgende instellingen in aanmerking:

 • scholen voor basisonderwijs;
 • scholen voor speciaal basisonderwijs;
 • scholen voor praktijkonderwijs;
 • scholen voor vmbo;
 • scholen voor havo;
 • scholen voor vwo inclusief gymnasium;
 • scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs.

Scholen zonder BRIN-nummer moeten kunnen aantonen dat zij een onderwijsinstelling zijn die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft erkend, of - voor scholen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten - indien zij kunnen aantonen een erkende onderwijsinstelling te zijn. 

Let op:

Scholen voor mbo komen niet in aanmerking voor een School Exchange Partnership.

Tip

Check de ROADMAP (spread / pages)  (9/2019) een hulpmiddel voor het proces van aanvragen, uitvoeren en verspreiden van projectresultaten van School Exchange Partnerships.

Even sparren

Wil je sparren met een medewerker van het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training, voordat je een projectidee gaat indienen? Dat kan. Vraag dan een adviesgesprek aan bij het Nationaal Agentschap. Je kunt ook eerst het projectopzetformulier invullen. Hiermee proberen we je op weg te helpen.

Deadline

Jaarlijks is er één deadline om Europese subsidie aan te vragen. De deadline is meestal rond half maart. Houd de website in de gaten! Je kunt subsidies in het kader van Erasmus+ alleen online aanvragen.