Strategische partnerschappen po-vo (KA201)

Primair en voortgezet onderwijs

Wie vraagt de subsidie aan bij Strategische partnerschappen?

  • voor een Strategisch partnerschap gericht op de uitwisseling van goede voorbeelden: alle organisaties actief op het gebied van onderwijs
  • voor een Strategisch partnerschap gericht op de ontwikkeling van innovaties: alle organisaties actief op het gebied van onderwijs
  • voor een School Exchange Partnership: alleen scholen

Bekijk of je als organisatie in aanmerking komt voor subsidie. Raadpleeg hiervoor het ‘List of eligible organisations voor de Call 2020 Erasmus+.  

Subsidiedocumenten Call 2020 KA2 po-vo | Strategische partnerschappen

Ondersteuningsdocumenten Call 2020 KA2 voor subsidie aanvragen po-vo | Strategische partnerschappen

Presentatie

Tip:
Check de ROADMAP  (spread / pages)   (9/2019) een hulpmiddel voor het proces van aanvragen, uitvoeren en verspreiden van projectresultaten van strategische partnerschappen. Deze folder is gratis op te vragen via po-vo-ho@erasmusplus.nl

Dien tijdig je aanvraag in voor de extra KA2-call!

Onderwijsinstellingen kunnen voor 29 oktober 2020, 12:00 uur een aanvraag indienen voor de extra KA2-call rondom de thema's 'Digital Education Readiness' en 'Creativity'.