Strategische partnerschappen po-vo (KA201)

Primair en voortgezet onderwijs

Wie vraagt de subsidie aan bij strategische partnerschappen?

  • voor een School Exchange Partnership: alleen scholen
  • voor een Strategisch partnerschap gericht op de uitwisseling van goede voorbeelden: alle organisaties actief op het gebied van onderwijs
  • voor een Strategisch partnerschap gericht op de ontwikkeling van innovaties: alle organisaties actief op het gebied van onderwijs

Bekijk of je als organisatie in aanmerking komt voor subsidie. Raadpleeg hiervoor het ‘List of eligible organisations voor de Call 2020’.  

Subsidiedocumenten Call 2020 KA2 po-vo |Strategische Partnerschappen

Ondersteuningsdocumenten Call 2020 KA2 voor subsidie aanvragen po-vo | Strategische Partnerschappen

Presentatie

Tip:
Check de ROADMAP  (spread / pages)   (9/2019) een hulpmiddel voor het proces van aanvragen, uitvoeren en verspreiden van projectresultaten van strategische partnerschappen. Deze folder is gratis op te vragen via po-vo-ho@erasmusplus.nl