Partnerschappen tussen scholen po-vo

Primair en voortgezet onderwijs

Subsidiedocumenten Call 2019 KA2 po-vo |Partnerschappen tussen scholen

Ondersteuningsdocumenten Call 2019 KA2 voor subsidie aanvragen po-vo | Strategische Partnerschappen

Wie vraagt de subsidie aan bij strategische partnerschappen?

  • voor een School Exchange Partnership: alleen scholen
  • voor een Strategisch partnerschap gericht op de uitwisseling van goede voorbeelden: alle organisaties actief op het gebied van onderwijs
  • voor een Strategisch partnerschap gericht op de ontwikkeling van innovaties: alle organisaties actief op het gebied van onderwijs

Bekijk of je als organisatie in aanmerking komt voor subsidie. Raadpleeg hiervoor het ‘List of eligible organisations voor de Call 2019’.