Subsidiedocumenten Mobiliteit po-vo

Primair en voortgezet onderwijs

Wie vraagt de subsidie aan bij strategische partnerschappen?

  • voor een School Exchange Partnership: alleen scholen
  • voor een Strategisch partnerschap gericht op de uitwisseling van goede voorbeelden: alle organisaties actief op het gebied van onderwijs
  • voor een Strategisch partnerschap gericht op de ontwikkeling van innovaties: alle organisaties actief op het gebied van onderwijs

Bekijk of je als organisatie in aanmerking komt voor subsidie. Raadpleeg hiervoor het ‘List of eligible organisations voor de Call 2020’.  

Subsidiedocumenten Call 2020 KA1 po-vo |Mobiliteit

Ondersteuningsdocumenten Call 2020 KA1 voor subsidie aanvragen po-vo| Mobiliteit