Subsidiedocumenten voor het po-vo

Primair en voortgezet onderwijs

Mobiliteit in het po-vo
Mobiliteit in het middelbaar beroepsonderwijs biedt Europese leermogelijkheden voor studenten en professionals. Door internationale uitwisseling krijgen professionals en studenten in het po-vo de kans hun competenties uit te breiden en nieuwe kennis op te doen. Voor het aanvragen van subsidie zijn subsidiedocumenten en ondersteuningsdocumenten beschikbaar voor de actielijn KA1 Mobiliteit 

Strategische partnerschappen po-vo
Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor strategische partnerschappen in de onderwijs- en jeugdsector. Erasmus+ stimuleert innovatie via strategische Europese samenwerking. Voor het aanvragen van subsidie zijn subsidiedocumenten en ondersteuningsdocumenten beschikbaar voor de actielijn KA2 Strategische Partnerschappen

Partnerschappen tussen scholen po-vo
Samen met scholen in het buitenland werken aan gezamenlijke doelstellingen. Dat komt binnen je bereik met een subsidie van Erasmus+ voor een School Exchange PartnershipVoor het aanvragen van subsidie zijn subsidiedocumenten en ondersteuningsdocumenten beschikbaar voor de actielijn KA2 Strategische Partnerschappen