Subsidie Erasmus+ aanvragen voor sportactiviteiten

Middelbaar beroepsonderwijs

Versterk de integriteit van de (internationale) sportsector of start innovatieve activiteiten op voor sport en lichaamsbeweging. Hiervoor kun je subsidie aanvragen bij Erasmus+. Op deze pagina lees je precies hoe dat werkt, wat je nodig hebt en wat je moet doen.

Kun jij subsidie aanvragen? 

Alleen een rechtspersoon kan een aanvraag indienen. Een privépersoon (particulier) kan dus geen subsidie bij Erasmus+ aanvragen. Wil je een subsidie aanvragen voor sportactiviteiten, dan moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je vertegenwoordigt een lokaal, regionaal of nationaal publiek orgaan dat bevoegd is om sportactiviteiten uit te voeren.
  • Je vertegenwoordigt een nationaal olympisch comité of een nationale sportfederatie.
  • Je vertegenwoordigt een sportorganisatie op lokaal, regionaal, nationaal, Europees of internationaal niveau. 
  • Je vertegenwoordigt een onderwijsinstelling.

Organisaties uit Programmalanden kunnen zowel subsidie aanvragen als meedoen. Partnerlanden kunnen enkel meedoen als partner, niet als aanvrager.

Wat heb je nodig?

Het is belangrijk dat je alle benodigde documenten hebt. De subsidieaanvraag kan namelijk alleen ingediend worden met het officiële aanvraagformulier. In de Programme guide Erasmus+ en de officiële call van de Europese Commissie vind je alle benodigde informatie.  

Waar moet ik zijn?

Projecten in het kader van sport vallen onder de centrale acties van Erasmus+. De Europese Commissie beheert deze acties via het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) in Brussel. Lees meer over deze projecten in de Programme guide Erasmus+ en op de site van EACEA