Subsidie Erasmus+ aanvragen voor mobiliteit van studenten

Middelbaar beroepsonderwijs

Je studenten hebben het mooie plan om te gaan studeren of stage lopen in een ander Europees land. Daarvoor kun je als mbo-instelling subsidie aanvragen bij Erasmus+. Maar hoe werkt dat? Voor wie is het precies? En wat moet je doen? We informeren je graag daarover op deze pagina.

Wie kan subsidie aanvragen?

Bijna niets is mooier dan een deel van je studie in het buitenland doorbrengen. Of om je vakkennis uit te breiden met internationale ervaringen. Met subsidie van Erasmus+ kunnen studenten werken, studeren of stage lopen in één van onze programmalanden. Heb je studenten of stafleden die willen studeren, stage lopen, lesgeven of een training willen volgen in het buitenland? Dan kun je subsidie aanvragen voor mobiliteit tussen programmalanden. Hiervoor gelden specifieke voorwaarden. Lees er alles over op deze pagina.

Subsidiedocumenten

Voor het indienen van je projectvoorstel zijn subsidiedocumenten voorhanden. Deze documenten vind je hier.

Voor wie is de subsidie?

Subsidie voor mobiliteit van studenten is voor:

 • studenten die ingeschreven staan bij een Nederlandse onderwijsinstelling en een initiële middelbare beroepsopleiding volgen (BOL of BBL); 
 • afgestudeerde mbo-studenten (tot maximaal één jaar na hun afstuderen).

Zij kunnen naar alle Programmalanden.

Wat moet je doen?

Om als instelling subsidie aan te vragen voor mobiliteit van studenten, volg je de volgende stappen: 

 1. Bekijk de voorwaarden in de Programme guide Erasmus+.
 2. Zorg dat je project aan de inhoudelijke criteria voldoet.
 3. Volg alle stappen van de uitgebreide aanvraagprocedure. Raadpleeg hiervoor het stappenplan aanvraagprocedure.
 4. Let op de deadline voor de subsidieaanvraag. 
 5. Dien je aanvraag online in bij het Nationaal Agentschap Erasmus+.

Wat moet je nog meer weten?

 • Jaarlijks is er één deadline om Europese subsidie aan te vragen voor een mobiliteitsproject in het middelbaar beroepsonderwijs. De deadline is in het voorjaar. De precieze datum vind je in het overzicht van deadlines.    
 • Een organisatie kan slechts één aanvraag indienen per selectieronde.
 • Indien je subsidie aanvraagt voor een project waarin het gaat om mobiliteit van studenten én professionals, moet dat gebeuren op hetzelfde aanvraagformulier.
 • Per mbo-instelling kunnen de criteria om in aanmerking te komen voor subsidie van Erasmus+ verschillen.