Subsidie Erasmus+ aanvragen voor mobiliteit van professionals

Middelbaar beroepsonderwijs

Je werkt als onderwijsprofessional bij een instelling voor mbo. Je wilt gaan lesgeven of werken in een ander Europees land. Je weet dat jouw organisatie daarvoor subsidie kan aanvragen bij Erasmus+. Maar hoe werkt dat precies? We informeren je graag daarover op deze pagina.

Wie vraagt jouw subsidie aan? 

Subsidie aanvragen bij Erasmus+ is voorbehouden aan een rechtspersoon, zoals de onderwijsinstelling waar jij werkt. Als onderwijsprofessional neem je contact op met een van beide onderstaande personen:

  • De persoon die op jouw school verantwoordelijk is voor internationale stages/Erasmus+. Ontvangt jouw mbo-instelling subsidie van Erasmus+, dan kan deze persoon voor jou een aanvraag indienen bij het Nationaal Agentschap Erasmus+. Je krijgt dan ook te horen wat de voorwaarden zijn om in aanmerking te komen voor jouw subsidie. 
  • De coördinator van een nationaal consortium van mbo-organisaties. Is dat voor jou de aangewezen persoon, dan laat je hem of haar een aanvraag indienen bij het Nationaal Agentschap Erasmus+. 

Subsidiedocumenten

Voor het indienen van je projectvoorstel zijn subsidiedocumenten voorhanden. Deze documenten vind je hier.

Voor wie is de subsidie?

Subsidie voor mobiliteit van professionals is voor alle professionals (zoals leraren, ondersteuners, staf, praktijkopleiders en managers) die betrokken zijn bij initieel middelbaar beroepsonderwijs. Dit kunnen medewerkers binnen de onderwijsinstelling zijn, maar ook externe professionals. Als professional kun je naar alle Programmalanden.

Lees ook de brochure 'Internationalisering gaat verder dan het buitenland' en Internationalisering in het mbo wordt volwassen.

Een onderwijsinstelling kan alleen subsidie aanvragen als wordt voldaan aan de volgende vier inhoudelijke criteria:

  1. De aanvraag draagt bij aan het ontwikkelen van persoonlijke, generieke en vakspecifieke competenties.
  2. De aanvraag draagt bij aan een breder begrip van onderwijs in andere Europese landen.
  3. De aanvraag draagt bij aan de verbetering van kwaliteit van leren en doceren.
  4. De aanvraag draagt bij aan modernisering en internationalisering van het onderwijs. 

Hoe werkt subsidie aanvragen?

In het stappenplan aanvraagprocedure staat de procedure om een subsidie aan te vragen stapsgewijs beschreven.