Subsidie Erasmus+ aanvragen voor beleidsontwikkeling

Middelbaar beroepsonderwijs

Help mee het onderwijsbeleid van Europa te innoveren en werk samen met andere onderwijsinstellingen aan beleidsontwikkeling. Hiervoor kan de organisatie waar jij voor werkt subsidie aanvragen bij Erasmus+. Op deze pagina lees je precies hoe dat werkt, wat je nodig hebt en wat je moet doen.

Kun jij subsidie aanvragen? 

Alleen een rechtspersoon kan een aanvraag indienen. Een privépersoon (particulier) kan dus geen subsidie bij Erasmus+ aanvragen. Voor het aanvragen van een subsidie van Erasmus+ op het gebied van innovatieve beleidsontwikkeling, moet er worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Je vertegenwoordigt een organisatie of vereniging die actief is op het gebied van onderwijs, training en jeugd.
  • Je vertegenwoordigt een organisatie die actief is binnen een andere sociaaleconomische sector, zoals een kamer van koophandel, een brancheorganisatie, een culturele organisatie of een handelsorganisatie.
  • Je vertegenwoordigt een overheid (ministerie of gelijkwaardig) die verantwoordelijk is voor onderwijs, training en jeugd op het hoogste nationale niveau.

Organisaties uit Programmalanden kunnen zowel subsidie aanvragen als meedoen. Partnerlanden kunnen enkel meedoen als partner, niet als aanvrager.

Wat heb je nodig?

Het is belangrijk dat je alle benodigde documenten hebt. De subsidieaanvraag kan namelijk alleen ingediend worden met het officiële aanvraagformulier. In de Programme guide Erasmus+ en de officiële call van de Europese Commissie vind je alle benodigde informatie.  

Waar moet ik zijn?

Projecten in het kader van innovatieve beleidsontwikkeling vallen onder de centrale acties van Erasmus+. De Europese Commissie beheert deze acties via het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) in Brussel. Lees meer over deze projecten in de Programme guide Erasmus+ en op de site van EACEA