Subsidiedocumenten strategische partnerschappen mbo

Ondersteuningsdocumenten voor subsidie aanvragen


Presentaties voorlichtingsbijeenkomst C2019 | 15 november 2018


Presentaties informatiebijeenkomst 'Europese subsidieprogramma's' | 11 juni 2019

Call 2019 KA2 mbo subsidiedocumenten