Subsidiedocumenten strategische partnerschappen mbo

Ondersteuningsdocumenten voor subsidie aanvragen

Tip

Check de ROADMAP (spread / pages)  (9/2019) een hulpmiddel voor het proces van aanvragen, uitvoeren en verspreiden van projectresultaten van strategische partnerschappen. Deze folder is gratis op te vragen via mbo-ve@erasmusplus.nl

Call 2020 KA2 mbo subsidiedocumenten

Presentaties voorlichtingsbijeenkomst C2020 | 14 november 2019

Presentaties voorlichtingsbijeenkomst C2019 | 15 november 2018


Presentaties informatiebijeenkomst 'Europese subsidieprogramma's' | 11 juni 2019