Strategische partnerschappen

Jeugd & jongerenwerk

Om het jongerenwerk in Europa te versterken, bieden we subsidie voor strategische partnerschappen. Dit zijn samenwerkingsprojecten tussen organisaties op Europees niveau. Bijvoorbeeld om samen te innoveren of kennis uit te wisselen. Wil je een subsidieaanvraag doen? Houd dan rekening met de specifieke voorwaarden. Je leest er alles over op deze pagina.

Waaraan moet een strategische partnerschap voldoen?


Waar moet ik nog meer op letten bij mijn aanvraag?

  • Minimaal twee organisaties uit verschillende Programmalanden zetten de samenwerking op.
  • Je kunt de subsidie voor een strategisch partnerschap alleen online aanvragen. Volg hiervoor de algemene instructie.


Hoe beoordelen jullie mijn subsidieaanvraag?
We beoordelen je aanvraag met punten op vier onderdelen:

  • relevantie van het project (maximaal dertig punten);
  • kwaliteit van het projectontwerp en de uitvoering (maximaal twintig punten);
  • kwaliteit van het projectteam en de samenwerkingsregelingen (maximaal twintig punten);
  • impact en verspreiding van de resultaten (maximaal twintig punten).


Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet je voorstel:

  • minimaal zestig punten scoren voor de vier criteria samen;
  • voor elk onderdeel minstens de helft van het maximaal aantal punten scoren 

Let op: De daadwerkelijke toekenning hangt af van het beschikbare budget. Het kan dus zijn dat je project meer dan 60 punten moet scoren om toegekend te worden. Hou hiervoor de nieuwsberichten van Erasmus+ Jeugd goed in de gaten, of meld je aan voor de nieuwsbrief.

Wil je subsidie aanvragen voor een strategisch partnerschap? Let dan goed op de subsidievoorwaarden. Zo maak je het meest kans op financiële steun.
 

Vraag feedback aan op je aanvraag!

Een aanvraag binnen Key Action 2 is niet zo maar iets; het is veel werk om te schrijven, maar ook veel werk om te beoordelen. Daarom verzoeken we alle aanvragers van Strategische Partnerschappen om vooraf de conceptaanvraag in te dienen voor feedback. Dit kan tot 3 weken voor de deadline.