Subsidiedocumenten Strategische partnerschappen Jeugd

Jeugd & jongerenwerk

Subsidiedocumenten Erasmus+ voor een internationaal Strategisch partnerschap binnen de eigen sector of sectoroverstijgend.

Call 2019 

 

Timeline

Een document om in te vullen wat betreft de tijdslijn voor strategische partnerschappen.

Programmaschema

Bij de subsidieaanvraag kan het programmaschema worden toegevoegd.

Contact

Heb je een plan voor een strategisch partnerschap? Neem dan ruim voor de deadline eerst contact met ons op, zodat wij advies kunnen geven of je ideeën hierbinnen passen.