Subsidievoorwaarden voor Strategische partnerschappen

Hoger onderwijs

Om samenwerking, kennisdeling en innovatie in het hoger onderwijs te stimuleren, bieden we subsidie voor Strategische partnerschappen. Dit zijn langdurige samenwerkingsprojecten tussen bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven. Wil je een subsidieaanvraag doen? Houd dan rekening met de specifieke voorwaarden. Je leest erover op deze pagina.

Waaraan moeten Strategisch partnerschappen voldoen?

  • Er is aantoonbare behoefte aan dat wat je samen gaat ontwikkelen.
  • Het komt tegemoet aan ten minste één horizontale of één sectorspecifieke prioriteit (zie Programme guide Erasmus+).

Zie voor meer informatie de pagina ‘Wat kan ik doen – Strategische partnerschappen’.

Waar moet ik nog meer op letten bij mijn aanvraag?

  • Jaarlijks is er één deadline voor aanvragen – meestal in het voorjaar.
  • Minimaal drie organisaties uit drie verschillende Programmalanden (en eventueel) Partnerlanden zetten de samenwerking op. Een organisatie uit een Programmaland dient de aanvraag in.
  • Deelnemende hoger onderwijsinstellingen uit Programmalanden moeten een geldig Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) hebben.
  • Aanvragen kan alleen via een online formulier. Volg hiervoor de algemene instructie.

Lees de volledige voorwaarden in de Programme Guide Erasmus+.

Tip

Check de roadmap: een hulpmiddel voor het proces van aanvragen, uitvoeren en verspreiden van projectresultaten van Strategische partnerschappen.

Dien tijdig je aanvraag in voor de extra KA2-call!

Instellingen in het hoger onderwijs kunnen voor 29 oktober 2020, 12:00 uur een aanvraag indienen voor de extra KA2-call 'Digital Education Readiness'.