Subsidievoorwaarden voor Mobiliteit tussen Programmalanden

Hoger onderwijs

Heb je studenten of stafleden die willen studeren, stage lopen, lesgeven of een training willen volgen in het buitenland? Dan kun je subsidie aanvragen voor Mobiliteit tussen Programmalanden. Hiervoor gelden specifieke voorwaarden. Lees er alles over op deze pagina.

Waaraan moet Mobiliteit tussen Programmalanden voldoen?

Voor studenten

De studie of stage moet:

 • voltijds zijn;
 • voldoen aan de leerdoelen van de te behalen graad;
 • tegemoetkomen aan de ontwikkelingsbehoefte van de student;
 • integraal deel uitmaken van het studieprogramma (alleen van toepassing op studeren);
 • plaatsvinden in een ander programmaland dan waar de student studeert en woont.

Voor stafleden

De mobiliteit moet:

 • de professionele ontwikkeling van het staflid bevorderen;
 • plaatsvinden in een ander programmaland dan waar het staflid werkt en woont (het staflid moet werken bij de hoger onderwijsinstelling van waaruit de uitwisseling is).

Zie voor meer informatie de pagina ‘Wat kan ik doen – Mobiliteit tussen Programmalanden’.

Waar moet ik nog meer op letten bij mijn aanvraag?

 • Jaarlijks is er één deadline voor aanvragen, in het voorjaar.
 • Een student of staflid kan niet rechtstreeks subsidie aanvragen bij het Nationaal Agentschap Erasmus+, maar dient contact op te nemen met het international office van zijn of haar onderwijsinstelling.
 • De subsidie moet aangevraagd worden door een hogeschool, universiteit of mobiliteitsconsortium in Nederland, die in het bezit is van een Erasmus Charter for Higher Education (ECHE).
 • Aanvragen kan alleen via een online formulier. Zie hiervoor het algemeen stappenplan.