Subsidievoorwaarden voor Mobiliteit met Partnerlanden

Hoger onderwijs

Heb je studenten of stafleden die willen studeren, stage lopen, lesgeven of een training willen volgen in het buitenland? Dan kun je subsidie aanvragen voor Mobiliteit met Partnerlanden. Hiervoor gelden specifieke voorwaarden. Lees er alles over op deze pagina.

Waaraan moet Mobiliteit met Partnerlanden aan voldoen?

Voor studenten

De studie of stage moet:

 • voltijds zijn;
 • voldoen aan de leerdoelen van de te behalen graad;
 • tegemoetkomen aan de ontwikkelingsbehoefte van de student;
 • integraal deel uitmaken van het studieprogramma (alleen van toepassing op studeren);
 • plaatsvinden in een partnerland buiten de Europese Unie.

Voor stafleden

De mobiliteit moet:

 • de professionele ontwikkeling van het staflid bevorderen;
 • plaatsvinden in een ander (partner)land dan waar het staflid werkt en woont (het staflid moet werken bij de hoger onderwijsinstelling van waaruit de uitwisseling is).

Zie voor meer informatie de pagina ‘Wat kan ik doen – Mobiliteit met Partnerlanden’.

Waar moet ik nog meer op letten bij mijn aanvraag?

 • Jaarlijks is er één deadline voor aanvragen, in het begin van het jaar.
 • Je mag maar één aanvraag per hoger onderwijsinstelling indienen.
 • Een student of staflid kan niet rechtstreeks subsidie aanvragen; de onderwijsinstelling stelt de selectiecriteria vast en doet de aanvraag.
 • De subsidie moet aangevraagd worden door een hogeschool, universiteit of mobiliteitsconsortium in Nederland, die in het bezit is van een Erasmus Charter for Higher Education (ECHE).
 • Aanvragen kan alleen via het online formulier. Zie voor uitleg het algemeen stappenplan.

Ook goed om te weten:

De financiering voor Mobiliteit met Partnerlanden komt uit vier EU-fondsen. Deze fondsen zijn bestemd voor het externe beleid van de EU. Elk fonds is gericht op een aantal regio’s, en heeft een apart budget met eigen voorwaarden.