Subsidie Erasmus+ aanvragen voor het hoger onderwijs

Hoger onderwijs

Bij Erasmus+ kun je subsidie aanvragen voor diverse projecten voor hoger onderwijs. Werken of leren in het buitenland bijvoorbeeld. Of een internationale samenwerking. Om de aanvraag goed te doen, is het belangrijk dat je stap voor stap onze instructie volgt. Op deze pagina leggen we je alles uit.

Stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij Erasmus+? Doorloop dan eerst deze stappen:

  1. Kies een subsidiemogelijkheid uit bij ‘Wat kan ik doen?’.
  2. Bedenk met je partners (in het geval van een projectaanvraag Strategische partnerschappen) wat je met je project wilt bereiken en doen.
  3. Doe inspiratie op bij ‘Inspiratie en resultaten’.
  4. Gebruik onze ondersteuning, trainingen, voorlichtingsbijeenkomsten, publicaties en handleidingen. Kijk hiervoor in de bibliotheek en de agendaNeem met het Nationaal Agentschap Erasmus+ contact op voor een adviesgesprek. 
  5. Gebruik de impacttool, een tool die je ondersteunt bij het indienen van een succesvolle aanvraag. 
  6. Dien je aanvraag online in bij het Nationaal Agentschap Erasmus+, tenzij je subsidie wilt aanvragen voor een centrale actie. Let goed op de deadlines! In onze algemene instructie helpen we je stap voor stap door het aanvraagproces.

Wie mag subsidie aanvragen?

  • Aanvraag binnen de actielijn Mobiliteit: door de Erasmuscoördinator van een instelling;
  • Aanvraag voor een Strategisch partnerschap: door iedere medewerker van een organisatie.

Je vraagt altijd subsidie aan namens de organisatie. Niet op persoonlijke titel.

Specifieke voorwaarden

Behalve de algemene instructie, zijn er per subsidiemogelijkheid ook nog aparte deadlines en voorwaarden. Die lees je op deze pagina’s:

Subsidie aanvragen voor centrale acties

Naast subsidie voor mobiliteit tussen programmalanden, mobiliteit met partnerlanden en strategische partnerschappen, zijn er nog zeven andere subsidiemogelijkheden voor hoger onderwijs:

Dit noemen we centrale acties. Hiervoor vraag je subsidie aan bij het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EAC) in Brussel. Houd daarbij ook rekening met deadlines. En let op: onderwijsinstellingen uit een Programmaland moeten een geldig Erasmushandvest (Charter) voor hoger onderwijs (ECHE) hebben.

Houd bij je aanvraag rekening met zowel de algemene instructie als de specifieke voorwaarden per subsidiemogelijkheid.