Skip naar content

Deadlines voor het aanvragen van subsidie

Er zijn jaarlijks een of meerdere deadlines om Europese subsidie aan te vragen voor een activiteit binnen Erasmus+.

Programme Guide

In de Erasmus+ Programme Guide van de Europese Commissie staan alle subsidiemogelijkheden en voorwaarden uitgebreid omschreven.

Subnavigatie

Accreditatie mobiliteitsconsortium

Hogeronderwijsinstellingen die een aanvraag willen indienen voor een mobiliteitsproject van Erasmus+, kunnen zich aanmelden als individuele instelling voor hoger onderwijs, maar ook als onderdeel van een ‘nationaal mobiliteitsconsortium’: een groep organisaties die door één overkoepelende hogeronderwijsinstelling wordt beheerd.

Een hogeronderwijsinstelling die namens een nationaal mobiliteitsconsortium een aanvraag indient voor Erasmus+ subsidie, moet wél in het bezit zijn van een geldige accreditatie van een mobiliteitsconsortium voor het hoger onderwijs.

De aanvragen voor accreditatie en voor subsidies voor mobiliteitsprojecten kunnen tijdens dezelfde periode worden ingediend. De subsidie voor mobiliteitsprojecten wordt echter alleen toegekend aan hogeronderwijsinstellingen die succesvol zijn aan het einde van het accreditatieproces.

Dien tijdig je aanvraag in

Instellingen in het hoger onderwijs kunnen een keer per calljaar een aanvraag indienen voor een consortiumaccreditatie. 

Hoe dien je je aanvraag tijdig in? Bekijk hiervoor het stappenplan subsidieaanvraag.