Wat zijn mijn verplichtingen?

Primair en voortgezet onderwijs

Jij hebt als organisatie subsidie gekregen voor een Mobiliteitsproject of Strategisch parnerschap. De volgende stap is de uitvoer daarvan.

Tussentijds en na afloop rapporteer je over resultaten, activiteiten en budget. Op de pagina's over de verplichtingen bij Mobiliteit of Strategische partnerschappen kun je precies lezen welke rapportages je moet indienen. Ook leggen we uit wat je nodig hebt om je administratie en je inhoudelijke en financiële rapportages goed bij te kunnen houden.