Participant reports stafmobiliteit

Stafleden in het primair en voortgezet onderwijs die met subsidie van Erasmus+ naar het buitenland gaan, vullen na terugkomst een enquête in. Dit is het zogenoemde Participant Report. Hieronder kun je de landelijke resultaten van deze Participant Reports bekijken. Deze geven een indruk van de impact van een buitenlandervaring met Erasmus+ op deelnemers. Klik op het vraagteken in het onderstaande dashboard om te zien hoe het werkt.

Disclaimer

Over de gegevens
De resultaten zijn gebaseerd op een enquête onder alle stafleden die met subsidie van Erasmus+ naar het buitenland zijn geweest. Deelnemers vullen deze enquête direct na terugkomst in. Deelname aan de enquête is een vereiste voor subsidie. Deze gegevens betreffen stafleden die tussen 2014 en 2016 met Erasmus+ naar het buitenland zijn gegaan. 
 
De impact van Erasmus+
Deze resultaten geven een indruk van de impact van een buitenlandervaring op stafleden. Dit is echter een beperkt beeld, omdat er sprake is van zelfrapportage: deelnemers schatten zelf de impact in. Daarnaast is er geen vergelijking mogelijk met stafleden die niet in het buitenland zijn geweest. Ook bieden deze gegevens geen zicht op de impact op langere termijn. Het Nationaal Agentschap zet in op meer onderzoeksactiviteiten om gefundeerd inzicht in de impact van mobiliteit te krijgen. Resultaten hiervan volgen vanaf 2018.