Laat zien wat je bereikt hebt met Erasmus+!

Middelbaar beroepsonderwijs

Je organisatie heeft subsidie gekregen van Erasmus+ voor een project. De resultaten van je project wil je natuurlijk met zoveel mogelijk mensen delen. Op deze pagina leggen we je uit hoe je de verspreiding of disseminatie van het project zo goed mogelijk aanpakt.

Met de subsidie van Erasmus+ kon jouw organisatie een project beginnen dat tot iets moois heeft geleid. Het heeft bijvoorbeeld bijgedragen aan de verwezenlijking van een droom. Het heeft mensen en organisaties verder gebracht in hun ontwikkeling.

Verspreid je resultaten

Die resultaten verspreid en benut je natuurlijk zoveel mogelijk. Je doet dit door nieuws, updates en successen zoveel mogelijk te delen. Door te dissemineren, zo heet dit in de documenten van de Europese Commissie.

Functies van dissemineren

Dissemineren heeft een aantal belangrijke functies in de programmacyclus van Erasmus+. We noemen er een aantal.

 • Grotere bekendheid Erasmus+

Zonder het subsidieprogramma van Erasmus+ had je dit waarschijnlijk niet bereikt. Daarom hechten wij er waarde aan dat je laat zien tot welke mooie dingen zo’n subsidie kan leiden. Daarmee draag je bij aan een grotere bekendheid van het programma Erasmus+ en beklemtoon je de Europese meerwaarde daarvan.

 • Changing lives and opening minds

Door je resultaten te verspreiden laat je zien hoe groot de impact van een door Erasmus+ gesubsidieerd project is. Dan gaat het om changing lives and opening minds. Jongeren, studenten en volwassenen zijn in staat om dankzij een project hun gedrag te veranderen, meer kennis en vaardigheden op te doen. Daarmee verbeteren en verrijken zij hun leven.

 • Delen en inspireren

Wat is er mooier dan dat andere organisaties óók gebruik kunnen maken van wat jouw organisatie heeft ontwikkeld! Zo kunnen we van elkaar leren en elkaar inspireren.

 • Effect versterken

Door de resultaten te verspreiden versterkt je organisatie het effect daarvan en verhoogt zij de duurzaamheid van het gesubsidieerde project.

 • Jouw organisatie in de spotlights

Door te dissemineren laat je zien dat jouw organisatie ertoe doet. Je zet haar in de spotlights. Het effect daarvan kan lang voortduren. Zo kan het huidige succes je organisatie over één of twee jaar nog aantrekkelijk laten zijn voor een nieuw strategisch partnerschap binnen Europa.

Plan voor disseminatie

Hoe gaat jouw organisatie voor die impact zorgen? De strategie van Erasmus+ is erop gericht dat je organisatie al bij de aanvraag van een subsidie nadenkt over bovenstaande vraag. Dat ‘nadenken over’ resulteert dan in een plan voor disseminatie. Wanneer de eerste resultaten bereikt worden, begint je organisatie met de uitvoering van het disseminatieplan.

Opbrengsten verspreiden

De impact die je gaat verspreiden conform je disseminatieplan kan heel divers zijn. Niet hoeveel activiteiten je organisatie heeft georganiseerd, maar wel waar die activiteiten toe hebben geleid. Wat de leeropbrengsten daarvan zijn geweest. Bijvoorbeeld een betere samenwerking in de wijk. Een positievere beeldvorming over jongeren. Een veranderend inzicht over diversiteit. Die opbrengsten ga je delen. In de Programme Guide Erasmus+. vind je een overzicht van hoe je dat zo effectief mogelijk kunt doen.

Contractuele verplichtingen voor verspreiding

Voor het programma is het belangrijk dat je laat zien dat je project is gefinancierd met gelden van het programma Erasmus+. Daarom staan in het contract een aantal verplichtingen opgenomen. Voor de verspreiding van je projectresultaten heb je drie verplichtingen:

 • Je plaatst het logo van Erasmus+ op alle uitingen die je produceert over je project, of dat nu een flyer is of een bericht op je website of een update op sociale media).
 • Op iedere uiting plaats je de tekst: “Mede gefinancierd door het programma Erasmus+ van de Europese Unie”.
 • Je bent verder verplicht je resultaten te uploaden op het Erasmus+ Project Results Platform (dit betreft alleen de strategische partnerschappen).

Banner Project Results Platform nieuw.png

Tips voor verspreiding

Maar minstens zo belangrijk is dat je laat zien wat je hebt bereikt. We geven een aantal tips van de kanalen die je daarbij kunt gebruiken:

 • Eigen website

Zet informatie over je project op je eigen website en zorg ervoor dat je deze informatie regelmatig bijwerkt. Bezoekers van je website vinden zo altijd het laatste nieuws over je project.

 • Nieuwsbrief

Brengt je organisatie regelmatig een nieuwsbrief uit, houd daarin dan iedereen op de hoogte van de nieuwe stappen die in de uitvoering van het project zijn gezet.

 • Sociale media

Zorg ervoor dat je regelmatig nieuwe posts en updates plaatst op je sociale media. Bijvoorbeeld op je bedrijfsaccount van LinkedIn. Plaats regelmatig een tweet over het project op Twitter en een nieuwe post op Facebook.

Tag zoveel mogelijk partners, deelnemers en/of locaties en roep hen op de posts te delen in hun eigen netwerk. Tag ook ons daarin zoveel mogelijk door @erasmusplusNL te gebruiken. Op deze manier kunnen wij ook jou helpen het project te verspreiden.

 • Media-aandacht

Genereer media-aandacht voor je project. Denk daarbij ook aan de lokale en regionale pers, de NPO of de commerciële omroepen.

 • Houd ons op de hoogte

Houd ons op de hoogte wanneer je project in de media verschijnt. En heb je een mooi project of bijzondere resultaten? Wij zijn altijd geïnteresseerd in best practices.