Europass

Middelbaar beroepsonderwijs

Wil je werken, studeren of stage lopen? Dan is het belangrijk dat je duidelijk maakt wat je weet en wat je kunt.

Internationale studie, stage of baan? Start met Europass! Droom je al langer van een werk- of studie-ervaring in het buitenland, maar heb je hulp nodig om de eerste stap te zetten?

Europass biedt jou allerlei informatie, van tips over solliciteren in het buitenland tot een set gratis documenten, waarmee je jouw vaardigheden en talenten kan laten zien:

Europass CV

De basis van Europass is het Europass curriculum vitae, dé Europese standaard voor een CV, dat in alle EU-talen aanwezig is. Het CV kun je naar wens aanvullen met documenten over je taalvaardigheid, je werkervaring en je diploma’s.

Europass mobiliteit

De Europass Mobiliteit is een verslag van iedere georganiseerde periode die iemand in een ander Europees land doorbrengt met doel er te leren of te werken. In het Europass Mobiliteit-document staan gegevens over je buitenlandse ervaring. Deze ervaring kan een stage of beroepspraktijkvorming (bpv) in een bedrijf zijn, een academisch semester als onderdeel van een uitwisselingsprogramma, een uitwisseling als onderdeel van een schoolpartnerschap of een stage in een organisatie.

Certificaatsupplement

Het Europass Cerficaatsupplement is een algemene inhoudelijke beschrijving van een regulier gevolgde opleiding op mbo-niveau. De inhoud is rechtstreeks overgenomen uit de kwalificatiedossiers, die zijn vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het is een aanvulling op het originele certificaat of diploma en beschrijft de vaardigheden en competenties die de houder van het diploma heeft verworven. Het is beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Kijk voor meer informatie, zoals ook de Europass voor vrijwilligers, op www.europass.nl.

The new Europass Decison

De Europass wordt herzien voor een betere toegankelijkheid en meer inclusie. De vernieuwde Europass moet de Europese mobiliteit stimuleren en de Europese arbeidsmarkt toegankelijker maken voor iedereen. De herziening van de Europass is één van de tien acties van de New Skills Agenda for Europe, een initiatief van de Europese Commissie om de skills gap en de skills mismatch in Europa aan te pakken. Lees de laatste updates op de website van Euroguidance Nederland.