Diplomasupplement

Hoger onderwijs

Sinds 2005 zijn alle Nederlandse hogeronderwijsinstellingen verplicht hun afgestudeerden een diplomasupplement te geven waarin het nationale onderwijssysteem wordt beschreven. Werkgevers en ook onderwijsinstellingen gebruiken het Diplomasupplement om afgestudeerden te beoordelen bij sollicitaties of toelating tot programma’s.

Vast format

Het Diplomasupplement kent een vast format, maar instellingen kunnen hun Diplomasupplement zelf vormgeven. Wel moeten zij hierbij de volgorde van de onderdelen en de daarbij behorende nummering handhaven. Supplementen die van het model afwijken, worden snel terzijde gelegd. Het kost immers meer moeite om de informatie in afwijkende modellen te vergelijken met het standaardmodel.

Je vindt het model diplomasupplement en de bijbehorende handleiding op de website van de Europese Commissie.

Onderdeel van het Bolognaproces

De invoering van dit Diplomasupplement is onderdeel van het Bolognaproces, en het project FaBoTo dat daaruit voortvloeit. Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training is coördinator van dit project. Je lees er meer over op deze pagina.