Erasmus+ biedt online taalondersteuning bij studentenmobiliteit tussen programmalanden

Hoger onderwijs

Studenten die met subsidie van Erasmus+ naar een ander programmaland op uitwisseling gaan, kunnen gebruikmaken van onze online linguistic support (OLS). Zij doen voor vertrek een assessment en kunnen tijdens hun buitenlandverblijf online een taalcursus volgen. Zo helpt Erasmus+ de studenten ook nog eens met hun talen!

Maakt de student gebruik van onze online taalondersteuning, dan zit daar een verplichte assessment van de taalvaardigheid (language assessment) aan vast. De taalcursus die de student daarna kan volgen, is vrijwillig. Bekijk het overzicht van de beschikbare talen op de website van OLS.

Het online taalassessment is verplicht als:

 • de taal waarin de lessen worden gegeven een van de beschikbare talen is;
 • de taal die op de werkvloer wordt gesproken een van de beschikbare talen is;
 • de taal waarin de lessen worden gegeven of die op de werkvloer gesproken wordt niet je moedertaal is. 

Waarom het assessment?

De Europese Commissie heeft het taalassessment ontwikkeld om tegemoet te komen aan een tweeledig verzoek van de lidstaten:

 • meetbaar maken wat de impact van het buitenlandverblijf is bij studenten;
 • hun taalontwikkeling in kaart brengen.

Hoe werkt het?

 • De online language assessment bestaat uit twee verplichte testen: één nadat de student geselecteerd is maar vóór vertrek; één aan het eind van de mobiliteitsperiode, maar vóór terugkomst.
 • Elke organisatie/instelling heeft een contactpersoon voor het OLS-managementsysteem. Als de nodige gegevens van de student (zoals e-mailadres en hoofdtaal) in OLS zijn geregistreerd, ontvangt de student per e-mail een login en password voor het taalassessment. Vervolgens ontvangt hij of zij per e-mail de uitslag van de test.
 • Studenten dienen het assessment binnen een bepaalde tijd te doen. De organisatie/instelling bepaalt de deadline. Als een student de verplichte test niet binnen de gestelde termijn doet, vervalt de subsidie van Erasmus+.
 • Twee weken vóór het eind van de mobiliteitsperiode ontvangt de student een uitnodiging voor een tweede test. De zendende organisatie of instelling kan in OLS zien wanneer de test en/of taalcursus is gedaan en wat de uitslag daarvan is. De ontvangende instelling of organisatie kan deze informatie niet zien.
 • Alleen na het assessment kan een online taalcursus worden toegekend aan geïnteresseerden. De taalcursus moet in dezelfde taal zijn als de taal van het assessment. De taalcursus is geldig tot twee maanden na terugkomst.
 • Deelnemers die een C2-score behalen bij het eerste taalassessment hoeven geen eindassessment meer te doen.

Technische problemen

Als een deelnemer met een technisch probleem te maken krijgt, klikt hij of zij op 'report a problem'. Vervolgens kan de helpdesk in Brussel direct bekijken wat het probleem is en dit proberen te verhelpen.