Skip naar content

Hobina Kooistra, Actielijncoördinator KA2 MBO

Hobina Kooistra uit Amsterdam werkt sinds 2020 bij Erasmus+ Onderwijs & Training. Ze begon bij team po/vo en is nu Actielijncoördinator KA2 mbo. Wat houdt haar huidige functie in en wat vindt ze het leukst?

Werken bij Erasmus+

Word jij onze nieuwe collega? Op deze pagina vind je onze vacatures.

Interview met Hobina Kooistra

Start

Ik heb een achtergrond in onderwijs. Eerst heb ik Pabo gedaan en daarna pedagogiek gestudeerd. Het leek mij heel leerzaam en mooi om langere tijd in het buitenland te wonen en werken. Je kunt dan echt een cultuur induiken. Dat is heel anders dan bij reizen.

Voordat ik bij Erasmus+ kwam, werkte ik als docent Nederlandse taal en cultuur in Costa Rica. Dat heb ik acht maanden gedaan, tot ik door corona terugkeerde naar Nederland. Eenmaal terug zocht ik werk in de combinatie onderwijs en internationalisering. Ik kende Nuffic al als organisatie en kon iemand vervangen die met zwangerschapsverlof ging. Zo ben ik erin gerold. Ik ben gestart in het team po/vo en ben daarna Actielijncoördinator geworden bij KA2 mbo.

Ik ben bij Erasmus+ begonnen in mei 2020, bij de start van de coronacrisis. Het was een digitale start met veel schermwerken. Praktisch ging dat goed, maar ik vind het fijn dat we elkaar nu ook weer in het echt kunnen zien. Sinds mijn terugkomst woon ik op een boot in een park in Amsterdam. Ik wilde investeren in een leuke thuiswerkplek met vakantiegevoel. Soms kriebelt het wel om weer naar het buitenland te gaan, maar Nederland blijft een fijne basis. In mijn werk heb ik gelukkig wel met internationalisering te maken.

Functie

Mijn werk bestaat onder meer uit het voorlichten en adviseren van organisaties die interesse hebben in een internationaal samenwerkingsproject. Na het sluiten van een deadline voor een Call ontvangen we aanvragen die moeten worden beoordeeld. Hiervoor werken we samen met een groep externe experts. Het resultaat van de beoordeling én het beschikbare budget bepalen welke projecten we kunnen toekennen. Met deze projecten sluiten we een overeenkomst. Daarna begeleiden en monitoren we de projecten in de uitvoer. Ieder jaar kent een vaste cyclus. Als Actielijncoördinator zorg ik dat alle stappen in het proces zo goed mogelijk worden uitgevoerd.

Verantwoordelijkheden

Over mijn werk leg ik verantwoording af aan de teamleider. Daarnaast stem ik veel af met de veldcoördinator. Waar de veldcoördinator overstijgend werkt voor het mbo en vooral bezig is met strategie, is mijn rol meer gericht op de uitvoer. Ik coördineer de werkzaamheden binnen het team, signaleer knelpunten en stel verbeteringen voor.

Tegelijkertijd krijg ik veel mee van de ambities en veranderingen van bovenaf. Eigenlijk ben ik een soort linking pin, een centraal punt. Dat vind ik leuk, ik ben graag van alles op de hoogte en bewaak zo het overzicht in alle processen. Een nadeel is wel dat het soms lastig is te bepalen waar de verantwoordelijkheid begint en waar die ophoudt.

Vereisten

Je moet kunnen besluiten wat nodig is en eindverantwoordelijkheid durven nemen. Uiteraard neem je besluiten niet alleen, maar je moet wel de doorslag kunnen geven. Het betekent informatie verzamelen en dan akkoord geven. Veel ligt vast in regelgeving en teksten zijn soms erg juridisch van aard. In overleg bekijk je samen wat er precies staat. In het contact met instellingen moet je goed kunnen luisteren en analyseren wat er speelt. Wat hebben zij nodig? Als Nationaal Agentschap hebben we zowel de rol van adviseur als de rol van beoordelaar. Dat vraagt om integer handelen.

Teams

Ik werk in verschillende teams: Team mbo met KA1 en KA2 en Team KA2 met ook andere onderwijsvelden. De taken zijn op papier hetzelfde binnen alle teams, maar de onderlinge samenwerking verschilt en functies kunnen in de praktijk verschillend worden ingevuld. Het hangt er onder meer van af waar je kwaliteiten liggen.

KA2 zijn de samenwerkingspartnerschappen. Vaak zijn die minder bekend bij mensen. KA1 is bekender, met stages en studies in het buitenland en uitwisselingen. Bij KA2 werken instellingen samen in het uitwisselen of ontwikkelen van onderwijsinnovaties. Dit zijn heel diverse projecten, afhankelijk van de betrokken organisaties en beoogde doelgroep. Binnen het mbo loopt het uiteen van een project gericht op digitaliseren in de scheepsbouw tot het integreren van muziek in de zorg. Dat maakt het heel afwisselend!

Werkdruk

Werkdruk is er zeker en er ligt veel op ons bordje, maar het is persoonlijk hoe je dat ervaart. Voor mij is het niet de hoeveelheid werk die druk geeft. In het nieuwe programma is nog niet alles duidelijk en dat zorgt voor inhoudelijke druk. Het duurt even voordat je alle facetten doorziet en begrijpt. Daar moet je de tijd voor nemen, en die tijd krijg je ook. Je moet voor deze functie wel stressbestendig zijn en kunnen inschatten wat een harde deadline heeft en wat kan wachten.

Allerleukst

Het leukst vind ik het contact met projectcoördinatoren. Bijvoorbeeld in adviesgesprekken waarin we mogen meedenken over het projectvoorstel en de aansluiting bij Erasmus+. Tijdens de projectuitvoer hebben we ook contact met de coördinatoren om de voortgang te monitoren. Het is fijn om te kunnen helpen met allerhande vragen over het programma en vanaf de zijlijn mee te kijken hoe projecten van papier tot ontwikkeling komen.

Werk met impact

Buiten je eigen grenzen kijken, is belangrijk. Iets anders zien inspireert. Met Erasmus+ word je gestimuleerd om je horizon te verbreden, door te leren hoe het in een ander land gaat of door internationaal samen te werken. Het is een programma met een positieve insteek. Het verbindt Europa en onderwijs met elkaar. Als dat je aanspreekt, zijn Nuffic en Erasmus+ zeker interessante organisaties om te werken.

Ambities

Je kunt je binnen je functie ontwikkelen, maar ook binnen Nuffic kun je stappen maken. Nuffic is een brede organisatie en dat geeft veel mogelijkheden voor ontwikkeling. Persoonlijk zou ik nog wel meer verbinding willen met het onderwijs. Dat is nu soms wat abstract.

De + van Erasmus+

Erasmus+ heeft een heel sociaal werkklimaat. Alles is bespreekbaar en er is aandacht voor je behoeften. Ik heb regelmatig contact met de teamleider om te bespreken hoe het gaat. Dat geeft een stimulans om goed je werk te doen.

Verder is er een personeelsvereniging en je kunt overstijgende werkzaamheden oppakken. Zelf zit ik bijvoorbeeld in de werkgroep Inclusie. Ik vind het belangrijk om een internationale ervaring voor iedereen mogelijk te maken en een gerichte aanpak hierop onder de aandacht te brengen bij instellingen. Je kunt ook in een werkgroep Duurzaamheid gaan, of lid worden van de OR. Daar krijg je een aantal uur per week tijd voor.